fbpx

Algemene Voorwaarden

The Triple Success Company

Created with Sketch.

Algemene voorwaarden  

Welkom bij Blisss Consulting! 

Welkom bij www.blisss.consulting (de “Website“) en hartelijk dank voor je bezoek. 

Blisss Consulting (Blisss Consulting”) is gevestigd aan de Adriaan de Grootlaan 16, 1262 AJ te Blaricum. Blisss Consulting heeft telefoonnummer 06 – 571 60 377 BTW-nummer 170.185.217.B.03 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74917080.  

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden“) zijn met ingang van 12 februari 2019 van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en coaches (“Bezoekers”) van de website Blisss.consulting (“Website“) (zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op het gebruik van alle diensten die door Blisss Consulting worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Blisss Consulting aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.  

Door het bezoeken van onze Website ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Blisss Consulting adviseert iedereen (“Bezoekers“), die gebruik maakt van de Website of van een van de aangeboden diensten deze algemene voorwaarden vooraf te lezen. Blisss Consulting kan deze algemene voorwaarden aanpassen in de loop der tijd. Daarom is het verstandig dat je deze regelmatig leest.

Bescherming van uw privacy 

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens en hoe we jouw privacy beschermen wanneer je onze Website gebruikt. 

Minderjarigen 

De diensten van Blisss Consulting zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers wanneer zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of wanneer het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht

Cookies 

Door te klikken op “Ja, ik ga akkoord”, op een item of een andere link op Blisss.consulting, ga je akkoord met het gebruik van (functionele, analytische en tracking) cookies en andere vergelijkbare technieken. Deze technieken verwerken jouw data om je persoonlijke ervaring te optimaliseren, waaronder relevante advertenties door Blisss Consulting of derde partijen, binnen onze website en/of buiten onze website. Ook derde partijen met wie wij samenwerken, kunnen cookies en vergelijkbare technieken plaatsen om jouw internetgedrag te volgen en gepersonaliseerde advertenties te tonen binnen en/of buiten onze website.  

Gedragsregels
Wat is niet toegestaan op Website? 
 • Het beledigen en provoceren van mede-bezoekers.  
 • Discriminatie en racisme.  
 • Reclame maken, spammen in discussie of commentaren.
 • Linken naar illegale sites/zaken.  
 • Aanmaken van dubbele accounts met als doel dubbel te profiteren van kortingscodes.  
 • Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend beeldmateriaal.  
 • Het gebruik van meer dan één gebruikersnaam binnen een discussie of vermelding.  
 • Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW-gegevens, e-mails en e-mailadressen, chatgesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie binnen een discussie of commentaar.  
 • Het plaatsen van een URL in het motto. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits deze niet commercieel is. 
 • Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes (m.u.v. redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming).  
 • Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf. 
Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? 

Afhankelijk van de aard van de overtreding(en) kan het volgende gebeuren: 

Blisss Consulting kan jouw berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf. Je krijgt per e-mail een officiële waarschuwing van ons. Wordt er binnen de tijd van de officiële waarschuwing wederom een overtreding van de huisregels begaan dan volgt een blokkade van twee weken. Na afloop van een blokkade geldt een proefperiode van twee weken. Overtreed je binnen de proefperiode opnieuw de regels, dan volgt een blokkade zonder waarschuwing vooraf. Bij het herhaaldelijk overtreden van dezelfde regels, kan Blisss Consulting overgaan tot een langere blokkade, een permanente blokkade of zelfs een IP-blokkade. 

Blisss Consulting kan contact opnemen met de abuse-afdeling van jouw provider, wat uiteindelijk kan leiden tot het afsluiten van jouw internetaccount. Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt Blisss Consulting het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten. 

Wanneer je geblokkeerd wordt zal Blisss Consulting hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen bezwaar maken middels een e-mail aan Info@blisss.consulting. 

Iemand anders misdraagt zich. Wat kun je doen?
Wij raden je aan om je dan te gedragen zoals je in het dagelijks leven ook zou doen. Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In zo’n geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan Blisss Consulting, wij ondernemen dan passende actie. Je kunt ons bereiken via Info@blisss.consulting

Wij geven geen garanties 

Wij kunnen je niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan jouw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. 

Aansprakelijkheid 

Blisss Consulting is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit de content op de Website die afkomstig is van bezoekers van de Website. De op de Website geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Bezoeker. Blisss Consulting kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan. 

Het deelnemen en/of gebruikmaken van de Website geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Website verkregen is.  

Blisss Consulting garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de Website verkregen informatie. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.  

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de Website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Blisss Consulting, de webmaster of de internetprovider. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de Website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Klachtenregeling 

Klachten over de dienstverlening van Blisss Consulting kun je per mail indienen via Info@blisss.consulting. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat je een gebrek in de dienstverlening hebt geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij je binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Overige bepalingen  

Indien wij een bepaling in de algemene voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht om dit op een later tijdstip of jegens een andere Bezoeker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Blisss Consulting zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing. 

Blisss Consulting kan de algemene voorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Blisss Consulting zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat je na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Blisss Consulting gebruik hebt gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. 

Deze algemene voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Blisss Consulting en de Bezoeker en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Blisss Consulting en de algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder Nederlands recht. 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 8 juni 2019.